CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

Za Życiem

Wsparcie rodziny w związku z realizacją Ustawy „ Za życiem”
 
Ośrodek pomocy Społecznej w Dęblinie od dnia 01.01.2017r. realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 04 listopada 2016r.  o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „ Za życiem”.
 
Oprócz jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł.  (szczegóły w zakładce Świadczenia Rodzinne - Świadczenie jednorazowe - ZA ŻYCIEM ) ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:
1) świadczeń opieki zdrowotnej;
2) instrumentów polityki na rzecz rodziny .
 
Wsparcie realizowane  jest poprzez zapewnienie dostępu do informacji  w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, a w szczególności rodziny i kobiety w których przyjdzie lub przyszło na świat dziecko u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, kobiety których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu, poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.
 
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
 
Osobą odpowiedzialną za koordynowanie pomocy i działań wynikających z Ustawy za życiem jest asystent rodziny.
 
Ze wsparcia asystenta rodziny można skorzystać w każdej sytuacji po  złożeniu pisemnego wniosku.
 
Jeżeli rodzina potrzebuje wsparcia asystenta rodziny , może udać się do siedziby OPS w Dęblinie, gdzie asystent rodziny udzieli szczegółowych informacji na temat zasad współpracy. 
Powrót