CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

Ważne dokumenty

Ważne dokumenty

 

Krajowe

  1. Narodowa Strategia Ramy Odniesienia 2007-2013
  2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
  3. Szczegółowy  Opis Projektów POKL
  4. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy  Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Regionalne

  1.  Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 - Cele i priorytetyPlan działania na 2008 rok Priorytet VII PO KL
  2. Plan działania na 2008 rok Priorytet VII PO KL

 

Lokalne

  1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2014  dla Miasta Dęblin
Powrót