CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBLINIE PO RAZ CZWARTY REALIZUJE PROJEKT PT.„ MAŁY KROK – DUŻY EFEKT”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBLINIE PO RAZ CZWARTY REALIZUJE PROJEKT PT.„ MAŁY KROK – DUŻY EFEKT” Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie po raz czwarty realizuje projekt pt.„ Mały krok – Duży efekt”, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w ramach Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2008-2013.

Celem głównym projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz podwyższenie statusu zawodowego i społecznego poprzez przygotowanie tych osób do wejścia na rynek pracy i integracji społecznej. Projekt dotyczy osób bezrobotnych, objętych pomocą finansową OPS oraz zamieszkujących na terenie Dęblina. Uczestnictwo w szkoleniach umożliwi beneficjentom projektu nabycie i podwyższenie kwalifikacji zawodowych, jednocześnie ułatwi aktywizację zawodową tych osób.

 

Powrót