CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE (22.01.2018 R.)

ZAPYTANIE OFERTOWE (22.01.2018 R.) Miasto Dęblin / Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac adaptacyjno – remontowych budynku przeznaczonego na działalność Dziennego Domu Pomocy Osób Starszych na potrzeby projektu „Aktywna Jesień” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Zapytanie ofertowe, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [788.78 KB]

 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [379.22 KB]

Załącznik nr 2 - Wzór umowy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [449.78 KB]

 

Powrót