CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

WARSZTATY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII "E-SENIOR"

WARSZTATY NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII "E-SENIOR" Pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy Osobom Starszym w ramach projektu „Aktywna jesień uczestniczyli w szkoleniu „Warsztaty nowoczesnych technologii E-senior”

Warsztaty były realizowane w ramach projektu „Aktywna jesień” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI Włączenie Społeczne, Działanie 11.2 Usługi Społeczne i zdrowotne.

20181107-121209_96b13.jpg 20181107-121222_2d4be.jpg 20181107-121233_68f27.jpg
Powrót