CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

SZKOLENIE PN. "TRENING KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH"

SZKOLENIE PN. "TRENING KOMPETENCJI ŻYCIOWYCH" W dniach od 18.06.2018r.-29.06.2018r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej odbyło się szkolenie pn. "Trening kompetencji życiowych" dla naszych uczestników w wymiarze 24 godzin dydaktycznych.

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu pn.: „Aktywna jesień” organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010, Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli umiejętności w zakresie podstawowych kompetencji życiowych tj. zarządzania budżetem, zarządzania czasem, organizacji czasu wolnego i załatwiania spraw urzędowych.

img-20180620-120259_b4a80.jpg img-20180620-120322_e38fb.jpg img-20180620-120406_cc9db.jpg img-20180620-120410_26f4f.jpg img-20180912-103327_84be6.jpg
Powrót