CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

SZKOLENIE PN. "MUZYKOTERAPIA"

SZKOLENIE PN. "MUZYKOTERAPIA" W dniach od 23.09.2019 r. - 11.10.2019 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej odbyło się szkolenie pn. "Muzykoterapia" dla naszych uczestników w wymiarze 24 godzin dydaktycznych.

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu pn.: „Aktywna jesień” organizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010, Oś priorytetowa XI Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Podczas szkolenia uczestnicy zostali wprowadzeni w tematykę dźwięku. Poznali również techniki relaksacyjne przy wykorzystaniu muzyki, oraz przedstawiono im różne ciekawostki ze świata muzyki. Oto relacja fotograficzna:
20190925-102656_406ae.jpg 20190926-105350_b7464.jpg 20191008-092737_53e7e.jpg 20191008-092818_57ddb.jpg 20191008-092826_5cf4c.jpg 20191008-092846_5817e.jpg 20191009-092905_09049.jpg 20191009-092921_b4ba8.jpg 20191009-103623_6d943.jpg 20191009-103628_7623d.jpg 20191009-103643_0d1db.jpg 20191011-113303_80ff2.jpg
Powrót