CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie został powołany Uchwałą Nr X/47/90 Miejskiej Rady Narodowej w Dęblinie z dnia 14 marca 1990 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Miejskiej Dęblin.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej zlecone przez administrację rządową oraz zadania własne Gminy, zgodnie z regulacją zawartą w ustawach i innych aktach prawnych uraz umowach.
 
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie - Uchwała Nr XVIII/115/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 29 grudnia 2015 r. (plik PDF)
Powrót