CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

ZMIANY W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

ZMIANY W PROGRAMIE OPERACYJNYM POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 kierowany jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.

Warunkiem do skorzystania z tej formy wsparcia jest spełnienie kryteriów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz posiadanie dochodu, który nie przekroczy określonego poziomu, ustalonego procentowo w stosunku do dochodu uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Skierowania wydawane są przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie po uprzednim zakwalifikowaniu do pomocy.
 
Od 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej. W ramach POPŻ Podprogram 2016 podwyższone zostały kwoty kryterium do 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania ze świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było 951 zł) i 1028 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 771 zł). Pozostałe kryteria kwalifikowania nie uległy zmianie.
 
Więcej informacji na temat pomocy żywnościowej można uzyskać u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12a tel. 081 883 25 05.
Powrót