CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

ZAKOŃCZENIE KADENCJI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

ZAKOŃCZENIE KADENCJI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W dniu 29 sierpnia 2016 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Dęblinie kadencji 2011-2016 .

W związku  z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie od 2012 r. na gminy nałożono obowiązek  tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.
 
W związku z powyższym w dniu 07.09.2011 roku Uchwałą Nr XV/74/2011 Rady Miasta w Dęblinie został powołany Zespół Interdyscyplinarny, którego celem było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Stanowił metodę pracy opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji,podmiotów i służb oraz wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
 
W posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego wzięła udział również Pani Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka, która serdecznie podziękowała wszystkim członkom Zespołu za pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas przemówienia Pani Burmistrz podkreśliła, iż dzięki zaangażowaniu wszystkich członków i pracy w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie możliwe było skuteczniejsze i efektywniejsze podejmowanie działań oraz wsparcie osób uwikłanych w przemoc, co przyczyniło się do poprawy warunków wielu dęblińskich rodzin. Na podkreślenie zasługuje fakt dobrej współpracy przedstawicieli wszystkich instytucji wchodzących w skład Zespołu , co skutkuje podejmowaniem stosownych działań.
 
Burmistrz Miasta Dęblin wyraziła wdzięczność i podziękowanie wszystkim członkom Zespołu Interdyscyplinarnego za bezinteresowną pracę, włożoną w pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową, często wręcz pracę bardzo trudną i niewdzięczną.
 
Na ręce każdego członka zostało wręczone podziękowanie wraz z symbolicznym upominkiem.
 
 
 
 
Powrót