CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

WYNIKI KONKURSU „SZCZĘŚLIWA RODZINA”

WYNIKI KONKURSU „SZCZĘŚLIWA RODZINA” Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki Konkursu „Szczęśliwa Rodzina” promującego rodzinę bez przemocy, alkoholu i uzależnień.

Otrzymaliśmy łącznie 44 prace. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 15 roku życia) i open (dla osób w każdym wieku). Prace mogły być wykonane dowolną techniką, w formie rysunku (prace plastyczne) lub opowiadania, wiersza (prace literackie).

Celem konkursu było uświadomienie mieszkańcom Dęblina zagrożeń wynikających ze stosowania przemocy w rodzinie oraz mechanizmów kształtujących to zjawisko. Do 20 maja br. przyjmowano zgłoszenia, z których ogromną większość stanowiły prace plastyczne – 38,  prac literackich było 6. Dnia 27 maja 2019 r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie, ocenili twórczość uczestników i wyłonili zwycięzców. Było to bardzo trudne zadanie gdyż wszystkie prace były wyjątkowe.

Przedstawiamy pełną listę zwycięzców:

W kategorii „PRACA PLASTYCZNA

* I miejsce w kategorii wiekowej junior  – Marcel Kurek ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dęblinie

* I miejsce w kategorii wiekowej open – Siemierzewicz Marcin ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –      Wychowawczego w Dęblinie

* Wyróżnienia:

- Maria Kołaczek ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dęblinie

- Marta Oberda ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dęblinie

- Basia Włodarczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie

W kategorii „PRACA LITERACKA

* I miejsce w kategorii wiekowej junior  – Arkadiusz Celej ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie

* I miejsce w kategorii wiekowej open – Gabriela Korpysa ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –      Wychowawczego w Dęblinie

* Wyróżnienia:

                        - Michał Kępka ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie

                        - Alan Przerwiński ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie

                        - Wiktoria Kurowska ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dęblinie

                        - Szymon Flik ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dęblinie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie oraz nauczycielom i rodzicom za wsparcie i zaangażowanie. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas zakończenia roku szkolnego. 

 

                                     Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania

                                                 Przemocy w Rodzinie w Dęblinie

 

Powrót