CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (19 - 25 LUTEGO 2018 R.)

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM (19 - 25 LUTEGO 2018 R.)

 
 
 
 
 
 
 
 
WYKAZ DZIAŁAJĄCYCH PLACÓWEK ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM:
 
1. Prokuratura Rejonowa w Rykach ul. Karola Wojtyły 29
tel. 81 865 60 41 (centrala)
19 lutego 2018- Aneta Mikita  pok. 57
20 lutego 2018 – Aneta Orzepowska pok. 24
21 lutego 2018- Paweł Jarzyna pok. 56
22 lutego 2018- Ewa Lewandowska- Strojek pok. 53
23 lutego 2018 – Grzegorz Trusiewicz pok. 56
Dyżurujący prokuratorzy będą udzielać wszechstronnej informacji o uprawnieniach osobom pokrzywdzonym oraz o sposobach i możliwościach załatwienia spraw.
Porady te będą udzielane w godzinach 9.00-15.00.­­­­­­­­
 
2. Punkt Informacyjno- Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie, ul. Rynek 12 A bezpłatne porady dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomoc w redagowaniu pism procesowych tel. 81 883 25 05, czynny w każdy czwartek- pok. 1 w godzinach 15.30-17.30­­­­­­
 
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, ul. Rynek 12 (tel. 81- 883- 25-05 – doraźna pomoc ofiarom przemocy w rodzinie, porady prawnych, kierowania do dostosowanych instytucji w celu uzyskania fachowej pomocy – codziennie w godz. 07.30 – 15.30;
 
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach, ul. Wyczółkowskiego 10A (tel. 081 865-48-52) Punkt Interwencji Kryzysowej - w zakresie poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, pomocy dla osób doznających przemocy i sprawców przemocy, pomoc w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i wychowawczych – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, dodatkowo dyżury terapeuty od poniedziałku do piątku od godz. 15:30 do 18:00;
 
5. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” 20-109 Lublin ul. Bernardyńska 5, z siedzibą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12 A  tel. 601-561-250 czynne w czwartek od 16.00 – 18.00, Filia Stowarzyszenia w  Puławach (przy Kościele Św. Brata Alberta) 24-100 Puławy, ul. Słowackiego 32, Bezpłatne porady: prawne, psychologiczne.
 
Powrót