CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO I GRUP ROBOCZYCH Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie w dniu 07 listopada 2016 roku zorganizował szkolenie pt.,, Problematyka przemocy w ujęciu interdyscyplinarnym-działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w zakresie przeciwdziałania zjawisku."

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy oraz nabycie umiejętności pracowników instytucji, i pomocy społecznej w zakresie tworzenia i funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych powoływanych do rozwiązywania problemów społecznych w środowisku lokalnym oraz gminy Ryki.
 
Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia: 
1. Problem przemocy w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie-dylematy etyczne i prawne.
2. Przemoc a agresja, konflikt-pomiędzy teorią a praktyką.
3. Warsztat pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Profil  ofiary, sprawcy, świadka przemocy.
5. Procedura ,, Niebieskiej Karty”, a tworzenie Indywidualnego Planu Pomocy Rodzinie
6. Analiza i konstruowanie Planów Pomocy Rodzinie- ćwiczenia praktyczne.
 
Szkolenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Dęblinie, prowadzone było przez psychologa z Centrum Pomocy Psychologicznej Psycholożki z Lublina Pana Pawła Grochockiego.
 
W szkoleniu udział wzięli  przedstawiciele wielu instytucji działających na rzecz Gminy Dęblin i Gminy Ryki tj. pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie, członkowie ZI w Rykach, pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej w Rykach, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie. Łączna ilość osób biorących udział w szkoleniu to 27 osób.
 
ZI Dęblin reprezentowali: 
  • Marek Cioch 
  • Monika Kośmińska
  • Beata Kursa
  • Monika Łysiak
  • Anna Potyra
  • Małgorzata Sadowska
  • Ilona Skalińska
  • Lidia Suska
Uczestnicy szkolenia wspólnie analizowali  jakie należy podjąć działania, kogo zaprosić do współpracy by pomoc na rzecz osób uwikłanych w przemoc była skuteczna. Poruszono, także kwestię umiejętnej, jakże trudnej rozmowy z osobą doświadczającą przemocy, prawidłowego diagnozowania problemu oraz planowania skutecznych działań. 
 
Przeprowadzone szkolenie pozwala na pełniejsze poznanie problemu, a także stwarza szansę na efektywną współpracę ludzi, którym nie jest obojętny los osób uwikłanych w przemoc.
 
Szkolenie prowadzone było w sposób profesjonalny, ciekawy zagadnienia dotyczyły problemu przemocy wobec najbliższych osób, wobec członków rodziny. Podczas szkolenia jasno zostało sprecyzowane  działanie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w zakresie przeciw działania przemocy. Na powyższym szkoleniu poruszanych było dużo spraw związanych z pracą Zespołów Interdyscyplinarnych oraz Grup Roboczych. Dzięki temu uzyskano wiele cennych wskazówek do dalszej pracy w procedurze,, Niebieskiej karty.” Każdy uczestnik szkolenia otrzymał certyfikat.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Dęblinie Monika Łysiak dziękuje za pomoc w zorganizowaniu szkolenia Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beacie Siedleckiej, Pani Grażynie Szczepaniak Przewodniczącej MKRPA w Dęblinie oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie Pani Monice Kośmińskiej, Sekretarzowi ZI w Dęblinie Pani Annie Potyra oraz Kierownikowi GOPS w Rykach Panu Michałowi Paprota za współpracę oraz wszystkim uczestnikom za zaangażowanie się w szkolenie i problematykę zjawiska przemocy aby wspólnie nieść pomoc tym którzy jej najbardziej potrzebują. Dom rodzinny powinien  być  pełen ciepła i miłości,  powinna w nim panować rodzinna i serdeczna atmosfera. To miejsce, które powinno stanowić dla każdego jego własny azyl – jako schronienie przed całym „złem” tego świata. Jednakże często dzieje się tak, iż na niektórych to zło w formie przemocy czeka w samym wnętrzu jego własnego domu. Umiejętność właściwej współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego niesie ze sobą szansę na to by dom rodzinny nadal nosił miano najwyższej wartości dla każdego człowieka. Wszyscy zasługujemy na godne i spokojne życie, a w naszych rękach szansa by umożliwić to tym, którzy nie mają takiej możliwości.
 
 
 
 
 
 
 
Powrót