CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

SUPERWIZJA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

SUPERWIZJA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Za nami pierwsza sesja superwizji grupowej dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która odbyła się 25 kwietnia 2018 roku.

Mogliśmy się spotkać dzięki zakwalifikowaniu się naszego Zespołu do projektu jako jedynego w województwie lubelskim, który powstał z inicjatywy Fundacji PCPC -Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Narodowego Programu Zdrowia. W superwizji wzięli udział przedstawiciele pomocy społecznej, policji, oświaty oraz kuratorskiej służby sądowej.
 
Spotkanie prowadziła Pani Renata Durda Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTTP, certyfikowana superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA. Bardzo dziękujemy Prowadzącej  za podzielenie się niezwykle cenną wiedzą, za pomoc w uzyskaniu szerszej perspektywy widzenia problemu przemocy, dającej możliwość efektywnej współpracy wszystkich specjalistów oraz wszystkim uczestnikom za niezwykle aktywny udział w superwizji  oraz za wieloletnią, owocną współpracę na wielu płaszczyznach. Dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu tego przedsięwzięcia Pani Beacie Siedleckiej Burmistrz Miasta Dęblin, Pani Dagmarze Jarosz Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dęblinie, Pani Monice Kośmińskiej Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne sesje superwizji, które odbędą się w dniach 14.06.2018 r. i 03.10.2018 r.
 
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Dęblinie
 
 
 
 
Powrót