CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

,,SUPERWIZJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

,,SUPERWIZJA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY W RODZINIE” Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dęblinie został zakwalifikowany jako jedyny w województwie lubelskim do udziału w superwizji grupowej dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanej przez Fundację PCPC- Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Zainteresowanie projektem wyraziło 238 gminnych zespołów interdyscyplinarnych, których przewodniczący wypełnili i przesłali formularze zgłoszeniowe. Projektem objęto 36 grup superwizyjnych na terenie całego kraju. Szkolenie obejmuje 18 godzin dydaktycznych, obejmujących 3 dni robocze i zostało zaplanowane dla maksymalnie 10 osób. Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. Miejsce realizacji superwizji odbędzie się w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki w Dęblinie. Szkolenie przeprowadzi ceryfikowany superwizor Pani Renata Durda kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia”.
Powrót