CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 09.04.2019 r. rozpoczynamy czwartą edycję sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców której tematem będzie: „Zachowania agresywne u dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem”.

Naszą ofertę kierujemy do: wychowawców grup przedszkolnych, terapeutów pedagogicznych, psychologów, nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli klas IV-VIII szkół podstawowych, nauczycieli szkół średnich oraz pracowników socjalnych.
 
Sieć będzie obejmowała:
 
  • 7 bloków tematycznych realizowanych w dwóch grupach w okresie od 09.04.2019 r. do 17.09.2019 r.
 
Dostosowując oferowane działania do Państwa potrzeb przewidujemy spotkania warsztatowe w godzinach popołudniowych (16:00-19:00). Będą się one odbywały w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dęblinie, ul. Niepodległości 8.
 
Szczegółowy harmonogram zajęć oraz ich program są dostępne na naszej stronie internetowej oraz stronach internetowych placówek zainteresowanych uczestnictwem nauczycieli w sieci (placówki oświatowe z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dęblinie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rykach).
 
Zainteresowanych doskonaleniem w sieci prosimy o zgłaszanie się telefoniczne do sekretariatu Poradni w godzinach 7:30-15:00 od poniedziałku do piątku. Deklarację uczestnictwa w sieci należy kierować do dnia 25.03.2019 r. Kwalifikacja uczestników z podziałem na grupy nastąpi w dniu 29.03.2019 r. o czym zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.
 
Poniżej znajduje się szczegółowy harmonogram szkolenia.
 
Serdecznie zapraszamy do wspólnego uczenia się.
 
 
Koordynator sieci Dyrektor PP-P w Dęblinie
Magdalena Piechota
 
Powrót