CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ AKTYWA JESIEŃ”- EDYCJA II

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „ AKTYWA JESIEŃ”- EDYCJA II Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie informuje że w okresie od 01.04.2019r. do 15.04.2019r. prowadzona jest rekrutacja uczestników do drugiej edycji projektu realizowanego na terenie Miasta Dęblin „Aktywna Jesień”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące na  terenie Miasta Dęblin w wieku 60 +, niepełnosprawne lub niesamodzielne, zagrożone wykluczeniem społecznym.
 
 W ramach projektu zapewniamy aktywne spędzanie czasu w Dziennym Domu Pomocy Osobom Starszym oraz pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych w ramach Mobilnego Punktu Opieki.
 
Informacji na temat projektu udzielają pracownicy socjalni:
 
- Pani Monika Wiejak i Pani Monika Droździkowska, nr tel. 81 883 25 05
- Pani Aneta Sztobryn, nr tel. 81 883 02 16 ( pokój nr 23)
 
 
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Jesień” [DOCX]
- Deklaracja uczestnictwa - zał. nr 1 [DOCX]
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - zał. nr 2 [DOCX]
- Oświadczenie o spełnianiu kryterium kwalifikowalności_zał. nr 3 [DOCX]
Powrót