CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ SKIEROWANYCH DO BENEFICJENTÓW PROJEKTU „MAŁY KROK – DUŻY EFEKT”

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI POLEGAJĄCE NA PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ SKIEROWANYCH DO BENEFICJENTÓW PROJEKTU „MAŁY KROK – DUŻY EFEKT”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, w związku z realizacją projektu pn. „Mały krok – Duży efekt”, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi polegające na przeprowadzeniu szkoleń skierowanych do beneficjentów projektu pn. „Mały krok – Duży efekt” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Wszystkie opisywane dokumenty dostępne są na podstronie "Przetargi".

Projekt „Mały krok – Duży efekt” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powrót