CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie we współpracy z Lubelskim Okręgowym Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2018.

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Celem Podprogramu 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących.

W okresie od listopada 2018 do czerwca 2019 planowane jest wydawanie żywności w ramach Podprogramu 2018 dla osób zakwalifikowanych z terenu miasta Dęblin.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, uzyskujące dochód nie przekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

  • 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 028 zł dla osoby w rodzinie

Nadmienić należy, że od 1 października 2018 r wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Od dnia 1 października 2018 r  kryterium dochodowe kwalifikujące do uzyskania pomocy żywnościowej z Podprogramu 2018 wynosić będzie odpowiednio:

  • 1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 056 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania wydawane będą przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie w terminie od 3 września 2018 do 31 października 2018.

Skierowanie jest ważne tylko na czas trwania Podprogramu 2018, tj. do czerwca 2019r.

Skierowania z lat poprzednich nie przechodzą na nowy okres realizacji Programu.

Osoby, które nie przedstawią dochodów netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do pracownika socjalnego bądź nie wypełnią oświadczenia nie otrzymają pomocy w ramach Podprogramu 2018 PO PŻ.

Według wytycznych MRPiPS z 10 kwietnia 2018 zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2018 obejmuje produkty o łącznej ilości ok. 49 kg na osobę, w tym: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy, gołąbki w sosie pomidorowym. Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych.

Osoby zakwalifikowane do Programu mogą zostać wytypowane do uczestnictwa w zajęciach w ramach bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in.: przygotowywania posiłków, dietetyki i zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności.

Informacji o Programie udzielają także pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie pod numerem telefonu: 81 88 32 505.
Powrót