CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

POPŻ PODPROGRAM 2019 - OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA!!!

POPŻ  PODPROGRAM 2019 - OPÓŹNIENIE ROZPOCZĘCIA!!! Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie z przykrością informuje, że z przyczyn całkowicie od nas niezależnych rozpoczęcie POPŻ Podprogram 2019 uległo znacznemu opóźnieniu.

Powodem tego  było unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. Kilku przedsiębiorców odwołało się od wyników pierwszego postępowania, wskazując formalne błędy w procedurze. Krajowa Izba Odwoławcza przychyliła się do tego wniosku, uznając, że błędy, które pojawiły się w postępowaniu przetargowym prowadzonym przez KOWR, mogły wpłynąć na jego wyniki. Z tego względu KOWR był zobowiązany do anulowania całego procesu. 
 
W zaistniałej sytuacji konieczne było przeprowadzenie nowego przetargu co wpływa na opóźnienie rozpoczęcia Podprogramu 2019. Z pozyskanych informacji wynika, że dostawy produktów do naszego magazynu mogą rozpocząć się prawdopodobnie w styczniu 2020 r.
 
W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.
 
Po uzyskaniu informacji o rozpoczęciu Podprogramu 2019 niezwłocznie przekażemy ją Państwu.
Powrót