CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2017

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – PODPROGRAM 2017 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie przy współpracy z Lubelskim Okręgowym Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża po raz kolejny przystąpił do „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 – Podprogram 2017”.

Program kierowany jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego posiłku.  Warunkiem do skorzystania z tej formy wsparcia jest spełnienie kryteriów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz posiadanie dochodu, który nie przekroczy określonego poziomu tj.;
-  1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
-  1028,00 zł dla osób w rodzinie.
 
Łączna waga produktów przypadających na 1 osobę wynosi 50,45 kg.
 
Osoby zainteresowane wsparciem powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy.
 
Skierowania dla osób najbardziej potrzebujących wydawane będą przez pracowników socjalnych.
 
Dystrybucję artykułów spożywczych wzorem lat ubiegłych prowadzić będą pracownicy socjalni OPS w Dęblinie.
 
Pierwsza transza wydawania produktów planowana jest w drugiej połowie października br.
 
Więcej informacji na temat pomocy żywnościowej można uzyskać u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12a tel. 081 883 25 05.
Powrót