CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH

POMOC ŻYWNOŚCIOWA DLA NAJUBOŻSZYCH Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie uprzejmie informuje, że od listopada br. rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Jest to  program, który  polega na dostarczaniu osobom najuboższym pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych. Instytucją zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, instytucją pośredniczącą – Agencja Rynku Rolnego, zaś instytucją certyfikującą i audytową – Ministerstwo Finansów.
 
Wsparcie w ramach POPŻ trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art.7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej odpowiednio:
 
– 771,00 zł na 1 osobę w rodzinie
- 951,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
 
Program jest uzupełnieniem działań gmin w zakresie udzielania pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom.
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie będzie brał udział w kwalifikowaniu osób do pomocy żywnościowej, wydając w tym celu skierowania, biorąc pod uwagę dochód osoby /rodziny w odniesieniu do kryterium dochodowego, a także inne przesłanki : ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność.
 
Wszelkich informacji na temat wydawania żywności udzielają pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12a, tel. 0 81 883 25 05.
wp-20151124-001_04e05.jpg wp-20151124-002_36fca.jpg wp-20151124-003_a8090.jpg
Powrót