CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU ORGANIZACJI PARTNERSKICH

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU ORGANIZACJI PARTNERSKICH Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie zawiadamia, że poszukuje organizacji partnerskich (stowarzyszeń) o zasięgu lokalnym dla miasta Dęblin, które przystąpią do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Bliższe informacje o zasadach realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej lub można uzyskać w OPS w Dęblinie ul. Rynek 12.

GODZINY OBSŁUGI INTERESANTÓW:

Dział Świadczeń Rodzinnych / Fundusz Alimentacyjny:

Poniedziałek: 9.00 - 17.00
Wtorek : 9.30 - 15.30
Środa : 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 13.30
Piątek 7.30-15.30

Dział Pomocy Środowiskowej - Pracownicy socjalni

Przyjmowanie interesantów w siedzibie OPS

Poniedziałek : 9.00-10.00, 15.00-17.00
Wtorek – Piątek : 7.30-10.00 , 14.00-15.30

Praca w terenie

Poniedziałek 10.00 – 15.00
Wtorek – Piątek 10.00-14.00 

 
Powrót