CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania tego Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję.

Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia.
 
Również w tym roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie spotkali się z Burmistrzem Miasta Panią Betą Siedlecka, Przewodniczącym Rady Miasta Panem Waldemarem Chochowskim, oraz z innymi zaproszonymi gośćmi.
 
Burmistrz Miasta Beata Siedlecka, Przewodniczący Rady Miasta Waldemar Chochowski i Kierownik Ośrodka Monika Kośmińska podziękowali pracownikom za trud, wrażliwość, wyrozumiałość, ofiarne zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia z terenu naszej gminy.
 
Na szczególne uwzględnienie zasługuje fakt iż w tym roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego trzech pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie otrzymało wyróżnienia Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka  za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, były to: Pani Monika Kośmińska- Kierownik Ośrodka, Pani Renata Kapusta-Kawka - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej, Pani Monika Łysiak- Specjalista Pracy Socjalnej.
 
 
Powrót