CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PO KL 7.1.1.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH PO KL 7.1.1. 16 Grudnia 2011r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektów systemowych PO KL 7.1.1. przeprowadzona przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Został omówiony Plan Działania dla Priorytetu 7.1 na rok 2012 oraz podział środków dla gmin i powiatów Województwa Lubelskiego.         

Spotkanie służyło również wymianie doświadczeń, poznaliśmy dobre praktyki w realizacji projektów przez gminy i powiaty w województwie lubelskim. Za najciekawsze rozwiązania w realizacji projektów OPS-y i PCPR-y otrzymały nagrody. Wyróżnienie dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie w imieniu zespołu projektowego „Mały krok-Duży efekt”odebrała koordynator projektu pani Monika Wiejak-Prządka. Informujemy również, że nasz Ośrodek planuje realizację projektu systemowego w roku 2012.

Powrót