CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie informuje, że od 1 stycznia 2019r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje rodzicowi/rodzicom oraz małżonkowi rodzica jeśli mają lub kiedykolwiek mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na wiek.

Wnioski o Kartę Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Dęblinie pokój nr 23 na parterze.
 
Informacji udziela pracownik OPS  pokój nr 23 lub pod numerem telefonu (81)8830216.
Powrót