CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

KAMPANIA „WYBIERAM POMOC”

KAMPANIA „WYBIERAM POMOC” Kampania medialna „Wybieram pomoc”, adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc, jest realizowana od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kampania prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz  w internecie.
 
 
Kampania ma na celu:
  • podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
  • zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
  • wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.
Dzięki kampanii możliwe będzie dotarcie do ogółu społeczeństwa, które nie powinno być „głuche” na przemoc. Zgłoszenia te nie mogą być traktowane jako „donos”,  lecz jako głos „w słusznej sprawie”.
 
Osoby doświadczające przemocy powinny z większą otwartością, wiarą i ufnością zgłaszać swoje problemy, w celu uzyskania pomocy i profesjonalnego wsparcia.
 
Przekaz kampanii powinien również dotrzeć do osób stosujących przemoc i zmusić ich do refleksji nad swoim postępowaniem, bowiem rodzina jest najważniejsza, a przemoc wobec osób bliskich nie jest metodą rozwiazywania problemów rodzinnych.
 
Więcej informacji o kampanii: www.wybierampomoc.pl
Powrót