CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+), świadczenie z funduszu alimentacyjnego nie są dochodami opodatkowanymi Ośrodek Pomocy Społecznej nie wystawia formularza PIT .

Powrót