CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

FUNDUSZ - NOWE ZASADY

FUNDUSZ - NOWE ZASADY FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 2020/2021 – ZMIANY W OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM TRWAJĄCYM OD 01.10.2020 R. DO 30.09.2021 R.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w okresie świadczeniowym trwającym od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

W okresie świadczeniowym 2020/2021 trwającym od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie ustalane na podstawie dochodów z 2019 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej członków rodziny na dzień rozpatrzenia sprawy.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem wyliczenia jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021  i załączniki do niego można  składać drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia od dnia 01.07.2020 r.

Wnioski w wersji tradycyjnej (papierowej) można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dęblinie ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin od dnia 01.08.2020 r.

Powrót