CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 (FEAD) PODPROGRAM 2018

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 (FEAD) PODPROGRAM 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie we współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża realizując proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zrealizował również działania w ramach środków towarzyszących w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2018.

W dniu 14.05.2019r. w świetlicy środowiskowej przy ul. 1 Maja  odbyły się warsztaty kulinarne wraz z elementami dietetyki i edukacji ekonomicznej. Głównym tematem spotkania było uświadomienie znaczenia zdrowego stylu życia oraz jak w prosty sposób zadbać o swój zdrowy jadłospis. Tematyka działań towarzyszących obejmowała również tworzenie budżetu domowego z uwzględnieniem POPŻ 2014-2012 oraz jak nie marnować jedzenia.

Zajęcia kulinarne z elementami dietetyki poprowadziła Pani Urszula Drozdowska natomiast na temat ekonomii i pożyczkowych pułapek opowiedziała Pani Bożena Borowicz.

W spotkaniu wzięło udział 32 osób z terenu Miasta Dęblin korzystających z pomocy żywnościowej.

Działania towarzyszące skierowane były do odbiorców pomocy żywnościowej i miały na celu:

  • wzmocnienie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • pokazanie różnych możliwości przygotowywania potraw z wykorzystaniem artykułów spożywczych.
  • integrację społeczną przez włączenie beneficjentów w funkcjonowanie społeczności lokalnych skupionych wokół żywności i żywienia,
  • podniesienie wiedzy i umiejętności na temat znaczenia prawidłowego żywienia dla stanu zdrowia beneficjentów oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności, jako elementu zmniejszania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie jednocześnie informuje, iż Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD)- Podprogram 2018 kończy się z dniem  30 czerwca 2019r.

 

Powrót