CZCIONKA A A A KONTRAST
r. Imieniny:
logo
Drukuj

500+

PROGRAM RODZINA  500 +   

Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r. w siedzibie Ośrodka oraz drogą elektroniczną.

Nie ma znaczenia czy złożysz wniosek 1 kwietnia czy 1 lipca dostaniesz wypłatę z wyrównaniem od kwietnia!!!

 

KOMU PRZYSŁUGUJE

Program "Rodzina 500+" to świadczenie wychowawcze przysługujące na pierwsze dziecko (warunek spełnienia kryterium dochodowego), lub na drugie i kolejne dziecko (bez względu na dochód) matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka  w wysokości 500 zł co miesiąc do ukończenia przez dziecko 18 lat.

 

WAŻNA DEFINICJA

Pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica.

 

Jeżeli rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na pierwsze dziecko musi udokumentować swój dochód za rok 2014 (zaświadczenia, oświadczenia itp. o dochodzie za 2014r.)

 

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny za 2014r. w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.(netto) lub 1200,00zł. (netto) jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

 

Jeżeli rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dziecko nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej, wystarczy prawidłowo uzupełniony wniosek.

 

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie, Dział Świadczeń Rodzinnych pok. 21, tel. 81 8830216, www.ops.deblin.pl.
Infolinia w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 14.00 tel. 81 74 24 240.

==============================================================================================

 WNIOSKI można pobrać:

 

==============================================================================================

Powrót